Author: Kira Kowalska


Supervisor: Prof. Nello Cristianini